Južna Afrika

 

Južnoafrička industrija vina poznata je po vrhunskom kvalitetu koji obezbjeđuju strastveni južnoafrički proizvođači. Umjerena, uglavnom mediteranska klima sa primjesama hladnih struja Atlantskog okeana, nudi jedinstvene uslove uzgoja vinove loze za proizvodnju osvježavajućih bijelih i crvenih voćnih vina. Bijela vina su obično žuta i bogatijeg hrskavog ukusa, dok crvena vina najčešće sazrijevaju u hrastovim buradima zahvaljujući kojima vino zadržava ljupku crvenu boju i bogat drvenasti ukus.